_  

 

ڌ ڌ > Ә () > ڙڪ

_ڪ ڻ ڻ ٻڻ ڪ .ڪ ڻ ڪ ڪ ڳ ٻ .ڌ ۾ ڪ. ۾ ٿ ٿ ٽ ۾ ٻ ڌ . ڌ ۾ Ǎ ٿ ٻ ڌ ڪ ڻ ٿ ٿ.  ٽ ڳ ڳ ٿ ٿ ۾ Ǎ ٿ. ڪڻ(ڪ )ڏڍڻ ڙ ٻڻ ٿ . ڇ ј   .

ڌ :

    ڪڻ _ ۾ ٽ ٿ . ڀ ٽ ٿ . ۾ ڻ ڌ ڪ ٿ.   ڳ  ٻ ڪ ڏ ٿ 
ڪڌ  
ڪ  ! !
 ! ٻ ٻٽ ڀ.
ڳڻڻ ڳڻٽ  ڪ  ٿ 

     

!    ٿ 

ڻ ٻ̪   
!
    
!
      ڪ 
!
! ڻ  ڊ 
!
 ڇ  ۾   
!
ٻ  ٻڏ    ٽ 

ٺ  ڻ ڪ ڀ ٿ 
ڀ
   ڪǡ   

 ڻ ڌ  ۾ ٺ  

ڀ  ǡ  ڏ 

 ڀ  ڪǡ   

  ڇڏ ٻ  
ٻ!
!   ڙ ۾ 

 ڏ ڏ   ڏ 

 ۡ  ڻ ڪ 
!
ڏڍڻ _

ڙ ٽٿ ڪ ۾

ڇ ڇ ٺ ڳٽ_ٿ ڪ ۾

ڪڏ ڪ  ڌ ڇ ڪ ڇٽ_ٿ ڪ ۾

ڙ ڻ ٽ_ٿ ڪ ۾(

ڻٿ ڌ ۾ ٽ ڌ ڻ ٿ ٽ

_____________________________________________________________

ٻڻ 

  ڪ ڏ

ڇ ڇڏ  

  ڪ ڄڻ ڪڏ                                                  

 

ڪڙ ڏ

ڪ ڄڻ ڪڏ                                             

ڄ

ڏ

ڪ ڄڻ ڪڏ                                                  

ڪ ڪ  

ٿ ڄ ڃ ڏ

ڪ ڄڻ ڪڏ                                                

.

  Ә ۾     ۽ (ڇ ڳڻ)

ٽ ڪڻ ǘ ڪٽ ٻٽ ڳڻ ڪڻ
ٽ ǘ  ۾  Ǎ ٿ. . 
ٽ ڀ ǘ Ǎ ٿ. ڪ ǘ ڪ ڳڻ.
ǘ ۾ (1 )+ (2 ).ڪ 1+23
Ϻڪ ǘ Ǎڻ ۾ ڳڻ .ڪ ڏ ڪ ڏ ٿ .

واپس

  ڪ  ٽ ٽ  ڪ        ڪ  ٽڙ ٽ ٽ