_   ٽ ٽ

 

ڌ ڌ > Әڻ ڻ () > ٽ ٽ Ә

ٽ ٽ: -ٽ- ٽ ٽ ٽǓ ڏ . ڌ ڀ Ǔ ڻ -ٽ ٽ- . ٽ- ٽ ڪ ۽ ڪӓ ڇ . -- ۽ ڪ ٻ ٽ ٽ ڀ -- ڙ ڙٽ ڳ ڳ . -- -ٽ- ٽ ۽ ڪ ڪ ڇ .
ڀ ٽ ٽ ۽ -ٽ- ٽ ڪ ј ڏ ٽ ڪ . -- -ٽ- ٽ ۾ ڳ ۾ ٿ ٿǡ -- -- ڀ ڳ ј . ڌ ۾ - ٿ - ڌǓ ٽ ٽ ڪ ڌ ٿ ۾ ڙ -ٽ ٽ- ڪ ڌ -- ڌǓ ڏڻ . ڌ ۾ ڻ ڀڱ -ٽ ٽ- -- ڙٽ ٺ ڃ ٿ. :
Ǎ -Ǎ- ڀڪ
ڪٻ ڄ ٿ ٿ
ڻ (ڀ )
ǘ ٽڙ!
-ǘ- --
ٿ ٽ ڙ! ( -
-))
      ٽ ٽ ٿ . ٽ ۽ ٽ ڪ ۽ ڻ .   ٽ ۽ ٽ ٿ ٿ ڻ ۽ ٽ ۽ ٽ ڻ ۾ ڪ ٿ

Ǎ -Ǎ- ڀڪ
ڪٻ ڄ ٿ ٿ
ڻ

.

  Ә ۾     ۽ (ڇ ڳڻ)

ٽ ڪڻ ǘ ڪٽ ٻٽ ڳڻ ڪڻ
ٽ ǘ  ۾  Ǎ ٿ. . 
ٽ ڀ ǘ Ǎ ٿ. ڪ ǘ ڪ ڳڻ.
ǘ ۾ (1 )+ (2 ).ڪ 1+23
Ϻڪ ǘ Ǎڻ ۾ ڳڻ .ڪ ڏ ڪ ڏ ٿ .

واپس

  ڪ  ٽ ٽ  ڪ        ڪ  ٽڙ ٽ ٽ