_   ٽ

 

ڌ ڌ > Әڻ ڻ () > ٽ Ә

ٽ: -ٽ- ڪ ۽ -- . ڪ -- . -- ڪ ٽ ڪ . ٽǡ ڏ . -- ڪ ٽ ۽ ڳ ڏ ٿ . ڪ ϐ ڪ ٿ -- ڪ ڻ -- ۾ ڙ Ґ ڄڻ -- . -ٽ- ۾ ڳڻ ۽ ڻ -- ڳ . ٽ ۾ ٻ -- ڍ ۽ ٻ ڏ ٿ . -- ڏ ۾ 9 ۽ ٻ ۾ 13 ڪ ٿ . ٽ ڌ ۽ ۾ ڪ . ۾ Ǫ ۽ ڪ ۽ ڪ ۽ ۾ ٽ -- ۽ ڻ ڪ . :

ڪڏ ڏ -- .
( ٽ )
ڪٽ -
! ǡ
ڏ ڇܐ ڏ
(-- ڪ
)
    ٽ ۾ ٻ -- ڍ ۽ ٻ ڏ ٿ . -- ڏ ۾ 9 ۽ ٻ ۾ 13 ڪ ٿ . ٽ ڌ ۽ ۾ ڻ ڪ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٽ ڃ. ڪڙ ڪ

  Ә ۾     ۽ (ڇ ڳڻ)

ٽ ڪڻ ǘ ڪٽ ٻٽ ڳڻ ڪڻ
ٽ ǘ  ۾  Ǎ ٿ. . 
ٽ ڀ ǘ Ǎ ٿ. ڪ ǘ ڪ ڳڻ.
ǘ ۾ (1 )+ (2 ).ڪ 1+23
Ϻڪ ǘ Ǎڻ ۾ ڳڻ .ڪ ڏ ڪ ڏ ٿ .

واپس

  ڪ  ٽ ٽ  ڪ        ڪ  ٽڙ ٽ ٽ