ٽ

 

ڌ ڌ > Әڻ ڻ () > ٽ Ә

ٽٽ ڌ ڱ ٿ. ڌ ڇڙڳ ڪ ڏ ڪ . ڌ ڪ ۽ ڌ ڌ ۽ ڪڪ ڌڪ ǐ ڪ . ڻ ٽ ڪ ٽ ۽ ۽ ڪ ڌ ڻ .
ٽ (Sonnet) ڌ ۾ ڪӁ ٽ ڪ ۾ ۾ ڙ . ڪ ڌ ڌ ۾ ٽ ڻ ڪ. ٽ ٽ ٿ ۽ ڪ ڏ ٽ ۽ ۾ ڪ ٰ . ڌ ۾ ڪ ٽ ٽ 16 ۾ ۾ ٿ. ٽ ۾ ٽ ٽ ڪӁ ٽ ۽ Ӂ ٽ ڌ ۾ ڪӁ ٽ . ڌ ۾ ٽ ڏӓ ڏ . ڪ ڌ ٽ ҡ ڻ ۽ ڪ ڙ ڻ ۾ .
( ٿ
.
 
 

ڻ ٿ ڪ

  Ә ۾     ۽ (ڇ ڳڻ)

ٽ ڪڻ ǘ ڪٽ ٻٽ ڳڻ ڪڻ
ٽ ǘ  ۾  Ǎ ٿ. . 
ٽ ڀ ǘ Ǎ ٿ. ڪ ǘ ڪ ڳڻ.
ǘ ۾ (1 )+ (2 ).ڪ 1+23
Ϻ ǘ Ǎڻ ۾ ڳڻ .ڪ ڏ ڪ ڏ ٿ .

واپس

  ڪ  ٽ ٽ  ڪ        ڪ  ٽڙ ٽ ٽ