ڌ ڌ ڪ            
( 17 ڪٽ 1956 04 э  2018 )

ۡ

۽

ڏڪ

ڪٽ  

ڌ ۾ ڏڻ ٿ . ۾ ڌ ٻ(12)    33 ڪ ڪ . ۾ ڌ ڌ ڪ . ڪٽ ј  ڊ     1966 ڪٽ ڀ . .

17 ڪٽ 1956 

 

ٽ ڪٽ

 

ڻ

 

ڊٽ .

ڏڪ

ڪٽ  

  ڪٽ ڊ ڪǍ ۾ ڊ

2 ڪٽ 1966

 

 

ٽ ڪٽ ڀٽ

 

ڌ  

 

ڊٽ

 

ڪٽ ڀٽ

ǐڻ ڙ Ә ۾   ڊ  .1979  ۾ ڀٽ ڪٽ ٿ . ڳ . .

1969

 

 

ٽ ڪٽ

 

 

ڊٽ ڌ

ڏڪ

ڪٽ

ڪ с ۾  ڊ

ٽ ۾ ڪڻ ڪ ڊ ٻ ڪڻ ڪ .

1983

 

ٽ ڪٽ

 

ڦ

 

ڊٽ ٿٻ

ڏڪ

ڪٽ

ٽ ڪ ٽ ۾  ڊ

9 ٽ 1985

 

ٽ ڪٽ

 

 

ڊٽ

 

ڪٽ

ٽ ڪ ۾ ٺ ڊ

ǁ 1988

 

ٽ ڪٽ

 

 

ڊٽ ѐ

 

ڪٽ

ٽ ڪ ڄ ۾  ڊ

23 э 1990

 

ٽ ڪٽ

 

 

ڊٽ

ڏڪ

ڪٽ

ٽ ڪ ۾  ڊ .

22 1992

 

ٽ ڪٽ ٺ

 

 

ڊٽ

 

ڪٽ ڊڪٽ

ڀٽ ۾   ڊ

3 1994

 

ٽ ڪٽ

 

ڊڪٽ

 

ڊٽ ڪڌڙ

ڏڪ

ڪٽ

ڊ . .

8 1996

 

ٽ ڪٽ

 

 

ڊٽ ڌ

ڏڪ

ڪٽ ڪ

ٽ ڪ ۾ ڊ .

13 ڊ 1998

 

ٽ ڪٽ

 

ѐ

 

ڊٽ ڳ

 

ڪٽ

ڪ ۾  ڊ

19 2001

 

ٽ ڪٽ ڪڌ

 

ڪڌڙ

 

ڊٽ

 

ڪٽ  

۾ ڊ

14 ڊ 2003

 

ٽ ڪٽ ٻڙ

 

ٺڻ

 

ڊٽ ڪڻ

 

ڪٽ ڊڪٽ

ٽ ڪ ۾  ڊ .. .

19 2006

 

ٽ ڪٽ ڊڪٽ ڦ

 

ڌ

 

ڊٽ

 

ڪٽ ڌ

۾ ٺ ڊ

27 ǁ 2008

 

ٽ ڪٽ ̪

ٽ ڪٽ () ڻ

 

 

ڊٽ ڄڻ

 

ڪٽ ڊڪٽ ڦ

ڌ ٿٽ ۾  ڊ . .

11 2010

 

ٽ ڪٽ

ٽ ڪٽ ( ) ڙڪ

 

 

ڊٽ

 

ڪٽ ڊڪٽ ڦ

ڌ

14 ǁ 2013

 

ٽ ڪٽ ڌ

ٽ ڪٽ ( ) ڙڪ

 

 

ڊٽ ڏ

 

ڪٽ ڊڪٽ ڦ

ڌ

19 ǁ 2015

 

ٽ ڪٽ

ٽ ڪٽ ( ) ڙڪ

 

ڏ

 

ڊٽ ڙ

 

ڪٽ

ڌ ٿٽ . .

06 ٽ 2017

 

ٽ ڪٽ ڄ

ٽ ڪٽ ( )

 

ٺ

 

ڊٽ ڄ

 

ڪٽ ڊڪٽ

 

    4 э 2018 ۾ ڪ ۾ ٿ ڪٽ ٽ ڌ ڪ ڊڪٽ ڪٽ

4 э  2018

 

ٽ ڪٽ   ڄ

ٽ ڪٽ ( )

 

ٺ

 

ڊٽڄ